قاضی عسگر آفتاب بوشهر برنامه سینمایی

قاضی عسگر: آفتاب بوشهر برنامه سینمایی سیمای بوشهر جدول پخش اردیبهشت ماه

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ترکیب شیمیایی موثر در سه عنصر مهم حیات کشف شد

محققان ترکیب شیمیایی که عاملی حیاتی در ترکیب سه عنصر مهم حیات اولیه در زمین بوده هست، را کشف کردند. 

ترکیب شیمیایی موثر در سه عنصر مهم حیات کشف شد

ترکیب شیمیایی موثر در سه عنصر مهم حیات کشف شد

عبارات مهم : تصویر

محققان ترکیب شیمیایی که عاملی حیاتی در ترکیب سه عنصر مهم حیات اولیه در زمین بوده هست، را کشف کردند.

به گزارش مهر به نقل ازفیوچریسم، گروهی از محققان موسسه تحقیقاتی اسکریپس در کالیفرنیا ماده ای کشف کرده اند که عاملی حیاتی در ترکیب سه عنصر مهم حیات اولیه در زمین بوده هست. به عبارت دیگر این ترکیب در ایجاد حیات اولیه نقش داشته است.

ترکیب شیمیایی موثر در سه عنصر مهم حیات کشف شد

مطالعات پیشین نشان داده بود تصویر العمل شیمیایی به نام فسفوریلاسیون نقشی حیاتی در ترکیب نوکلئوتیدها. آمینواسیدها و لیپیدها (عناصر مهم تشکیل دهنده حیات) دارد.

اکنون محققان ماده شیمیایی diamidophoaphate(DAP) را کشف کرده اند. طبق این تحقیق ماده مذکور به ایجاد فرایند فسفریلاسیون منجر می شود که در نهایت ساختارهای اولیه ژن ها، پروتئین ها و غشای سلولی را می سازند.

محققان ترکیب شیمیایی که عاملی حیاتی در ترکیب سه عنصر مهم حیات اولیه در زمین بوده هست، را کشف کردند. 

در گذشته محققان دیگر اعتقاد بودند تصویر العمل شیمیایی مربوط به هر طبقه از مولکول ها نیازمند ترکیب های فسفریلاسیون متفاوت در محیطی متفاوت هست. ولی کشف DAP نیاز به ترکیبات و محیط های متفاوت جهت انجام تصویر العمل هایی شیمیایی را از بین می برد.

محقق ارشد این تحقیق می گوید: با کمک DAP هر ماده راحت ای به یک ترکیب پیچیده تر تبدیل می شود. با کمک این ماده می توان سه طبقه از بیوپلیمرهای هر محیط را تولید کرد.

حتی این ماده حتی به تولید ساختار اولیه مواد ژنتیکی در آب با دماهای مختلفی کمک می کند.

واژه های کلیدی: تصویر | محققان | شیمیایی | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog